Tider & Avgifter

 budohuset

Välkommen till Budohuset, Nygatan 35 D!

PROVA PÅ!  – Träna Tisdagar och torsdagar fyra gånger för endast 100:-

Barnträning:

Torsdag kl. 18.30-19.45

Årsmedlemskap 150:-

Terminsavgift     300:-

Vuxenträning:
kangeiko

Tisdag   kl. 19.30-21.00
Torsdag kl. 20.00-21.00
Söndag  kl.18.30-20.00

Årsmedlemskap 150:-

Terminsavgift  900:-
Studerande     500:-