Om Aikido

ingress Aikido

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aikido
är en japansk kampsport som bygger på cirkulära rörelser.
Aikidoutövaren tränar på att harmonisera med en oftast linjär attack och transformera den till en cirkulär rörelse. Det resulterar i att den attackerande finner sig själv ur balans.
I detta läge utför aikidoutövaren en handledsteknik, ett armlås eller ett kast för att neutralisera attacken utan att skada den attackerande.

Aikido är inte en sport, vi har inga tävlingar utan den ende man tävlar mot är sig själv och sitt ego.

Aikido erbjuder praktiskt självförsvar, men är mycket mer än enbart mekanisk träning av tekniker.Etikett, attityd och uppförande betonas också. Att kasta och kastas värderas lika – din träningspartner är inte en opponent utan en assistent.
Man lär sig tekniken genom att kastas och övar den genom att kasta.

Aikido förbättrar kondition, balans, flexibilitet, koordination och styrka såväl som självförtroende, koncentration, medvetenhet och omsorg för andra. Aikidon har också en etik; att försvara dig själv utan hämnd, att förlåta dina fiender och att harmoniera med attacker.

Aikidoteknikerna är en metafor för hur man bör leva sitt liv; undvika onödiga konfrontationer, harmoniera med oundvikliga konfrontationer och bibehålla sitt sätt i medgång såväl som i motgång.

Ordet Aikido är sammansatt av tre japanska ord:aikido kanji
Ai, som betyder harmoni eller enighet
Ki, som betyder livskraft eller livsenergi och
Do, som betyder väg.

Aikido kan översättas till ungefär “vägen genom livsenergi till harmoni”

Klicka på bilden intill för att läsa mer om Aikido.